Hej alla översättare

Vi vet att det kan vara svårt att på kort tid, och för inte särskilt mycket pengar, skriva textremsor till en film som kommer att visas på tv3 kl 02.40 i natt. Och vi vet att ni inte är utbildade, auktoriserade översättare, utan att ni tar uppdragen som extrajobb medan ni pluggar.

Men, vi måste prata om några saker, för såhär kan det inte fortsätta.

  • Chainmail betyder inte kedjebrev. Det betyder ringbrynja. Om någon tillverkar en ringbrynja och säger chainmail kan man i alla fall vara säker på vad han menar.
  • Watch kan betyda klocka. Men det kan också betyda vaktskift.
  • Ord som låter lika på svenska och andra språk betyder sällan samma sak. Slip på franska betyder inte slips. Randy på engelska kan vara ett namn, men det kan också vara ett adjektiv. Och det adjektivet är inte randig.
  • Check the box kan betyda kolla lådan, om det finns en låda i scenen. Men ofta betyder det sätt ett kryss i rutan. Om det förekommer ett papper eller ett annat formulär i scenen brukar det betyda det senare.
  • Silicon betyder kisel. Silicone betyder silikon. Vi har viss förståelse för att man rör ihop orden, men bara en viss förståelse.
  • Freak kan betyda missfoster. Men det kan vara ett adjektiv också, som i brist på bättre kan översättas med hemsk, fruktansvärd eller brutal.
  • Major kan vara den militära titeln, som heter samma sak på svenska. Precis som freak kan det också vara ett adjektiv, som betyder stor eller större. Stjärnbilden Stora björn heter Ursa Major. Det finns inga generaler eller sergeanter bland stjärnbilderna. Däremot finns en Ursa Minor, som är den mindre björnen.
  • Läs av sammanhanget! Om en replik inte verkar passa in i sammanhanget är det en felöversättning.