E-böcker och läsplatta skapar nya möjligheter

Det är många som för flera år sedan lade bort den fysiska boken och började läsa på läsplattor. Där finns möjligheten att ladda ner appar där utbudet av böcker är lika stort som hos bokhandeln. Att ha böckerna tillgänglig digitalt gör det även möjligt för synskadade att kunna förstora texten eller få boken uppläst.

Precis som vi skrev om i ett tidigare inlägg är det många som utesluter den vanliga pocketboken och läser på Ipad eller annan läsplatta. Genom att bara använda sig av en applikation där ett stort utbud av böcker finns behöver man inte bära runt på tunga böcker. Samtidigt är det inte många böcker som behöver tryckas längre vilket är bättre ur miljösynpunkt.

Möjligheten med böcker på läsplatta

Genom att ha böckerna digitalt i en läsplatta öppnas många nya dörrar. Man kan till exempel förstora och förminska texten till precis den storleken man önskar. Läsningen blir därför mycket mer bekväm och anpassad för varje enskild läsare. Med dessa funktioner gör man det även mer tillgängligt för dem med någon form av synskada att kunna läsa. Genom att förstora texten kan det bli så stor som den synskadade önskar.

Läsplattor är bekvämare att läsa på, man kan vid behov ändra textstorleken till större stil, förklarar Pontus Ridderstedt bibliotekarie på Landskrona stadsbibliotek.

När böckerna finns som e-böcker kan man i många fall även få dem upplästa. Det kallas för ljudböcker vilka öppnar dörrar för att blinda personer ska kunna lyssna till böckerna istället för att läsa. Det kan även vara bekvämt för de yngre som inte har lärt sig läsa än att klicka igång en ljudbok från surfplattan innan läggdags.